خواندن جملات انگلیسی زیبا و مفهومی، از لحاظ یادگیری و تقویت زبان و آشنایی با ادبیات انگلیسی بسیار مفید است. پی بردن به مفهوم این جملات می‌تواند نگاه ما را به زندگی و وقایع روزانه، عمیق‌تر و زیباتر کند. می‌توان از انواع متن انگلیسی ذکر شده در این مقاله به عنوان پیام متنی یا کپشن برای پست‌های شبکه‌های اجتماعی مختلف استفاده کرد. هدف از گردآوری جملات مفهومی در قالب متن انگلیسی این است که بتوانید در مسیر زندگی‌تان از مفاهیم این جملات برای درک بهتر موضوعات، حل مشکلات و افزایش انرژی و انگیزه‌تان استفاده کنید. در ادامه این مطلب از وبلاگ مالتینا، مجموعه‌ای از زیبا‌ترین انواع متن انگلیسی را به همراه ترجمه فارسی گردآوری کرده‌ایم. برای قدم زدن در دنیای بی‌کران واژگان و جملات زیبای انگلیسی با ما همراه شوید.

متن انگلیسی احساسی

متن انگلسی مفهومی

منتخبی از بهترین انواع متن انگلیسی مفهومی و زیبا

.Don’t say your secrets to others, because the heart that is tired from itself secrets, shouldn’t expect others to be trustee

اسرار خودت را به دیگران مگو، زیرا سینه‌ای که در حفظ اسرار خود به ستوه آید از دیگران نباید انتظار امانت داشته باشد…

****************************

!The greatest mistake you can make in life is to be continually fearing you will make one

بزرگترین اشتباهی که ممکن است در زندگی انجام دهید این است که همواره از این که ممکن است اشتباه کنید، بیمناک شوید!

متن انگلیسی

با خواندن انواع متن انگلیسی می‌توانید در جمع زیباتر صحبت کنید. پس با ما همراه بمانید:

متن انگلیسی - جملات انگیزشی

عکس نوشته انگلیسی

****************************

.When the door of happiness closes, another opens but often times we look so long at the closed door that we don’t see the one which has been opened for us
وقتی در شادی بسته می‌شود، در (شادی) دیگری باز می‌شود ولی معمولاً آنقدر به در بسته شده خیره می‌مانیم که دری که برایمان باز شده را نمی‌بینیم.

****************************

.Overrate to your behavior more that your prestige, because behaviors are the sign of your facts but prestige is what others thought about you

به خصلت‌های خود بیش از آبرو و حیثیت اهمیت دهید، زیرا خصلت‌ها نشانه واقعیت وجودی شماست در حالی که آبرو و حیثیت نشانه طرز تفکری است که دیگران درباره شما دارند.

****************************

The liar’s punishment is not in the least that he is not believed, but that he cannot believe anyone else.

مجازات دروغگو در این نیست که حرفش را باور نمی‌کنند و هیچکس به او اعتماد ندارد، بلکه در این است که نمی‌تواند به هیچکس اعتماد کند.

****************************

.Yesterday and tomorrow get friend: yesterday deceive me with its memories and tomorrow make me asleep with its behest. When I opened my eyes today was passed too

فردا و دیروز با هم دست به یکی کردند: دیروز با خاطراتش مرا فریب داد. فردا با وعده‌هایش مرا خواب کرد. وقتی چشم گشودم، امروز هم گذشته بود.

****************************

.Facts do not cease to exist because they are ignored

حقایق با نادیده گرفتن از بین نمی‌روند.

****************************

!If you expect the world to be fair with you because you are fair, you’re fooling yourself. That’s like expecting the lion not to eat you because you didn’t eat him

متن انگلیسی - جمله فلسفی انگلیسی

عکس نوشته انگلیسی | متن انگلیسی

اگر انتظار داری دنيا با تو منصفانه رفتار کند چون تو با او منصف هستى، عاقلانه فکر نمی‌کنی. مثل اين است كه انتظار داشته باشي شير تو را نخورد چون تو او را نمی‌خوری!

****************************

.When you catch in a calumny, you know your real friends

هنگامی که درگیر یک دردسر و افترا می‌شوی، در می‌یابی دوستان واقعی‌ات چه کسانی هستند.

****************************

…Perhaps the sea’s definition of shell is pearl
…Perhaps the time’s definition of coal is diamond

شاید مروارید، تعریف دریا از صدف است…
 شاید الماس، تعریف زمان از ذغال سنگ است…

متن انگلیسی

بهترین متن های انگلیسی زیبا همراه با عکس نوشته

در ادامه جملاتی انگیزشی درباره موفقیت و امید را همراه با عکس نوشته‌های و متن انگلیسی زیبا گردآوری کرده‌ایم.

.Every successful person has a painful story. Every painful story has a successful ending. Accept the pain and get ready for success

هر فرد موفق یک داستان ملال‌آور دارد. هر داستان ملال‌آور یک پایان موفق دارد. رنج را بپذیر و خود را برای موفقیت آماده کن.

انسان های موفق

متن انگلیسی درمورد موفقیت

****************************

.decide, while others are delaying

تصمیم بگیر، زمانی که دیگران در حال به تعویق انداختن تصمیم‌گیری هستند.

***************************
.All things in life are temporary. If going well enjoy it, they will not last forever. If going wrong don’t worry, they can’t  last long either

همه چیز در زندگی موقتی است. اگر خوب پیش می‌رود از آن لذت ببر، برای همیشه دوام نخواهند داشت. اگر بد پیش می‌رود نگران نباش، هیچ کدام نمی‌تواند برای همیشه دوام داشته باشد.

پند و اندرز در مورد زندگی

متن انگلیسی در مورد زندگی | متن انگلیسی با تصویر

****************************

.Seasons come and go. Don’t live the same year 70 times and call it a life 

فصل‌ها مى‌آيند و مي‌روند. يک سال را هفتاد بار زندگى نكن و آن را زندگى بدان.

همه سال ها را مثل هم زندگی نکن

**************************

.Fake a smile. Don’t let them know you’re hurting. They don’t care anyway

 لبخندِ مصنوعی بزن، اجازه نده متوجه این شوند که صدمه‌ای دیدی، ‌آن‌ها در هر صورت اهمیتی نمی‌دهند.

لبخند بزنید

متن انگلیسی مفهومی در مورد زندگی

***************************

.Inside every person you know there is a person you don’t know

در درون هر كسى كه مي‌شناسيد، انسانی نهفته است كه نمی‌شناسيد.

متن انگلیسی

متن انگلیسی روانشناسی

****************************

.A good plan for today is better than a great plan for tomorrow. Look backward with satisfaction and look forward with confidence

یک نقشه خوب برای امروز بهتر از یک نقشه عالی برای فرداست. به گذشته با رضایت نگاه کن و به آینده با اطمینان.

بهترین متن های انگلیسی

متن انگلیسی مفهومی در مورد زندگی

****************************

.The cave you fear to enter holds the treasure you seek

غاری كه از ورود به آن می‌هراسید، همان گنجى را در بردارد كه به دنبالش هستید.

متن انگلیسی با تصویر زیبا

متن انگلیسی | سخن بزرگان

*****************************

چالش رهبری در این است که قوی باشی، اما نه گستاخ، مهربان باشی، اما نه ضعیف، جسور باشی، اما نه زورگو، متفکر باشی، اما نه تنبل، افتاده باشی، اما نه کم‌رو، سربلند باشی، اما نه مغرور، شوخ طبع باشی  اما بدون سبک‌سری و بی‌خردی.

قشنگترین متن انگلیسی

متن انگلیسی در مورد نحوه زندگی | سخن بزرگان

*****************************

.Sometimes there is no next time, no second chance, no time out. Sometimes it is now or never

بعضى وقت‌ها دفعه‌ى بعدى وجود ندارد، شانس دوباره و وقت اضافه‌اى نيست. گاهى وقت‌ها (انتخاب فقط بین)«الان» و یا «هرگز» است.

متن انگلیسی - جملات زیبا

متن انگلیسی در مورد مهم بودن گذر زمان | سخن بزرگان

متن انگلیسی فلسفی و تاثیر گذار

خواندن متن انگلیسی فلسفی و اثرگذار باعث شکل‌گیری بینشی دقیق در شما خواهد شد:

.Two things define you.  Your patience when you have nothing, and your attitude when you have everything

دو چیز معرف شماست، صبرتان وقتي هيچ چيز نداريد و منش‌‌تان وقتى همه چيز داريد.

***************************

.The truth is that if someone doesn’t have pretty face, you don’t get them the chance to show their pretty inside

حقیقت این است که اگر کسی زیبایی ظاهری نداشته باشد، این فرصت را به او نمی‌دهید که زیبایی باطنی‌اش را به شما نشان دهد.

***************************

.Courage is not limited to the battlefield. The real tests of courage are much quieter. They are the inner tests, like enduring pain when the room is empty of standing alone when you’re misunderstood

شهامت فقط منحصر به میدان جنگ نیست، آزمون واقعی شهامت بسیار بی‌صداتر است، آزمون‌هایی درونی مانند تحمل درد در تنهایی یا دوام آوردن هنگامی که هیچکس شما را درک نمی‌کند.

متن انگلیسی تاثیرگذار

جملات زیبای انگلیسی

***************************

I believe that people change, they might love you one day ago, and wake up feeling the opposite. one day you’re surrounded with lots of people and you’re alone, so you have to figure it out how to enjoy and love your own company

من معتقدم که آدم‌ها تغییر می‌کنند، شاید یک روز دوستت داشته باشند و روز دیگر با حس مخالف از خواب بیدار شوند، روزی می‌‌‌‌‌‌‌‌آید که دورت پر از آدم هست ولی تو تنها هستی، پس باید با این کنار بیایی و ببینی که چطور می‌‌توانی از تنهاییت لذت ببری و خودت را دوست داشته باشی.

***************************

Whenever you don’t understand what is going on in your life,
close your eyes and say,
“God I know this is your plan, just help me through it.”

هر وقت چیزهایی را که در زندگی‌تان اتفاق می‌افتند درک نمی‌کنید

چشمانتان را ببندید و بگویید

  «خدایا من می‌دانم این خواست تو هست، فقط به من کمک کن که از آن سربلند بیرون بیایم»

***************************

.If Not For The Depths Of Pain, We’d Never Know The Heights Of Joy

اگه عمق درد نبود، ما هیچوقت بالاترین لذت را نمی‌فهمیدیم

***************************

.Enjoy what you do not despair with the wish of what you do not have

لذت آنچه را که داری با آرزوی آنچه که نداری خراب نکن.

بیشتر بخوانید:

کامل ترین آلبوم عکس های عاشقانه همراه عکس پروفایل و عکس نوشته های خاص

متن انگلیسی در مورد دوستی و وفاداری

متن انگلیسی درباره دوستی و وفاداری را بخوانید و برای دوستان‌تان هم ارسال کنید:

.A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out

یک دوست واقعی کسی هست که وقتی می‌آید تمام دنیا از پیشت رفته باشند.

***************************

.You see a person’s true colors when you are no longer beneficial to their life

شخصیت واقعیِ یک آدم را وقتی می‌بینی که دیگر وجودت برایش هیچ منفعتی نداشته باشد.

****************************

.Not everyone could see your wings but that doesn’t mean you’re not an angel

همه نمی‌توانند بــال‌های تو را ببینند، امــا ایــن بــدیــن معنی نــیــست که تــو فــرشــتــه نیستی.

****************************

.I hate the fact that some people get judged for being real while some are getting loved for being fake

متنفرم از این حقیقت که آدم‌های واقعی به خاطر واقعی بودن قضاوت می‌شوند در حالی که آدم‌های مصنوعی و ریاکار با ریا و رفتارهای تصعنی مورد پسند هستند.

****************************

Find someone who wants to invest in you, learn from you, see you win, support your vision and fall in love with you daily

کسی را پیدا کن که می‌خواهد روی تو سرمایه گذاری کند، از تو یاد بگیرد، موفقیتت را ببیند، از دیدگاهت حمایت کند، و هر روز عاشقت شود.

****************************

Making a million friends is not a miracle. The miracle is to make a friend who will stand by you when millions are against you.

داشتن میلیون ها دوست معجزه نیست. معجزه، داشتن دوستی است که وقتی میلیون‌ها نفر بر علیه تو هستند، کنارت باشد.

متن انگلیسی در مورد دوستی

بهترین جملات انگلیسی احساسی

 

****************************

.Wait for the one who will fight with the world to end your sadness

منتظر کسی باش که برای پایان دادن به غمت، با دنیا می‌جنگد.

متن انگلیسی در مورد موفقیت و افزایش انگیزه

متن انگلیسی موفقیت

جملات انگلیسی حرفه ای

.And sometimes it seems like there is no more light in my life but I must remind myself like the sun surely rises, hope and happiness will return too.

و گاهی وقت‌ها، به نظر می‌رسد که هیچ نوری در زندگی‌ام وجود ندارد، ولی باید به خودم یادآوری کنم، مثل خورشید که یقینا طلوع می‌کند، امید و خوشبختی هم باز خواهد گشت.

*****************************

.If you can dream it, you can achieve it. You will get all you want in life if you help enough other people get what they want

اگر می‌توانی رویای چیزی را ببینی پس می‌توانی آن را به دست بیاری. هر چه که از زندگی بخواهی بدست خواهی آورد اگر به آدم‌های دیگر برای رسیدن به چیزهایی که می‌خواهند به قدرکافی کمک کنی.

*******************************

.To judge about your achievement, think about what you earned instead of what you lost
برای قضاوت در مورد موفقیتت، ببین چه بدست آورده‌ای و در قبال آن، چه از دست داده‌ای.

****************************

.Always go with the choice that scares you the most, because that’s the one that is going to help you grow

همیشه انتخابی کن که‌ تو را بیشتر از هر انتخابی می‌ترساند، چون این انتخاب به رشدت کمک می‌کند.

با خواندن متن انگلیسی زیبا می‌توانید زبان‌تان را هم تقویت کنید پس با ما همراه باشید:

بهترین انتخاب ها در زندگی

متن انگلیسی در مورد پیشرفت

*****************************

.Before you give up, think about why you held on for so long

قبل‌ از این که‌ بیخیال‌ شوی،‌‌ به‌ این فکر کن که چرا این همه‌ مدت به پایش مانده‌ای.

****************************

You’ll eventually reach to a point in your life, where you start to realise your own worth and you find that you won’t take shit from anyone anymore, because you are strong enough to know that you straight-up deserve better

بالاخره به نقطه‌ای در زندگیت میرسی که به ارزش خودت پی‌ می‌بری و‌ میفهمی‌ که‌ دیگر چیزی از کسی‌نخواهی، چون به قدر کافی قوی هستی‌ که بدانی سزاوار بهترین‌ هستی.

******************************

.No matter what you are experiencing, fear not! You cannot lose because God knows what you need and help is already on the way

مهم نیست چه چیز‌هایی را تجربه می‌کنی، نترس! تو شکست‌ نخواهی خورد، چون خدا می‌داند که به چه چیزی نیاز داری و کمک در راه است.

****************************

I’m thinking that it might actually be possible for things to work out sometimes. Definitely not everything and maybe not the way you imagined.  but sometimes when you least expect it, the life surprises you.

به این فکر می‌کنم که گاهی ممکن است کارها عملی شوند. یقینا نه همه‌ی آن‌ها و شاید نه آن‌ طور که انتظارش را داشتی. ولی گاهی زمانی که کمترین انتظار را داری، زندگی تو را شگفت زده می‌کند.

****************************

.No one is coming to rescue you from Yourself: Your inner demons, your lack of confidence, your dissatisfaction with yourself and Your life, only self-love and good decisions will rescue you

هيچ‌كس نمي‌آید که تو را از دست خودت نجاتت بدهد. از شياطين درونت، از نذاشتن اعتماد بنفست، از نارضايتي از خودت و زندگی‌ات. فقط عشق ورزی به خودت و گرفتن تصميم‌های خوب تو را نجات خواهند داد.

هیچکس نمی آید تورا نجات دهد

سخن بزرگان

****************************

.Life ends when you stop dreaming, love ends when you stop caring, hope ends when you stop believing

زندگی زمانی تمام می‌شود که دیگر آرزو نمی‌کنی،
عشق زمانی تمام می‌شود که تو دیگر اهمیت نمی‌دهی،
امید وقتی تمام می‌شود که دیگر اعتقاد نداشته باشی.

****************************

.The lessons you learn, on your journey towards a destination, will always be more valuable than the destination itself

درس‌هايي كه در مسير سفرت به سمت مقصد ياد مي‌گيري، هميشه از خود مقصد ارزشمندتر است..

درسهایی در مورد سفر زندگی

سخن بزرگان | در مورد زندگی | متن انگلیسی

بیشتر بخوانید:

بهترین اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی برای فارسی زبانان (رایگان)

جملات زیبا و تامل برانگیز انگلیسی

با خواندن این جملات زیبا با متن انگلیسی، نگاه‌تان به مسائل و روابط  روزمره زندگی عمیق‌تر و بهتر خواهد شد و مفاهیم جدیدی در مورد ابعاد زندگی کشف خواهید کرد.

.Some of the best moments are never captured by cameras and are not posted in any social media platforms, they just kept in our memories

بعضی از بهترین خاطرات هیچ وقت با دوربین ضبط نمی‌شوند، در هیچ شبکه اجتماعی پست نمی‌شوند، آن‌ها فقط در حافظه‌ی ما نگه داشته می‌شوند…

****************************

:My biggest regrets in life are
,being too damn nice
,apologizing when I didn’t do anything wrong
.and making unworthy people a priority

بزرگترین حسرت‌هایم در زندگی:
زیادی خوب بودن،
عذرخواهی کردن زمانی که هیچ کار اشتباهی مرتکب نشدم،
و اولویت قرار دادن انسان‌های بی‌ارزش است.

بزرگترین حسرت زندگی من

****************************

.life is so much simpler when you stop explaining yourself to people and just do what important for you

زندگی خیلی راحت‌تر می‌شود اگر از توضیح دادن خودت به دیگران دست بکشی و فقط هر چه برایت مهم است را انجام بدهی.

****************************

Always stand up for what is right, even if it means standing alone.

هميشه پاي چيزي كه حق است بایست،
حتی اگر مجبور باشی تنها بایستی.

***************************

A broken heart is like a broken mirror …
!It is better to leave it broken than hurt yourself trying to fix it 

 یک قلب شکسته مثل یک آیینه شکسته‌ است …
بهتر هست بگذاری شکسته باقی بماند تا این که برای درست کردنش، خودت را زخمی کنی!

 

اگر به دنبال متن انگلیسی زیبا هستید حتما به ادامه مقاله هم دقت و توجه داشته باشید:
متن انگلیسی احساسی

**************************
.There are things that are so serious that you can only joke about them

چیزهایی وجود دارند که آن‌قدر جدی هستند که فقط می‌توان در موردشان جوک ساخت!

***************************

…The most important thing in communication is hearing what isn’t said

مهمترين چيز در ارتباط، شنيدن حرف‌هایی است که گفته نمی‌شود…

متن انگلیسی

*****************************
.How amazing is it to find someone who wants to hear about all the things that go on in your head

چقدر شگفت انگیز هست کسی را پیدا کنی که بخواهد تمام چیزهای داخل ذهنت را بشنود.

متن انگلیسی

*****************************
…isn’t it scary knowing that any time could be the last time you talk to someone? So enjoy your moments 

این ترسناک نيست که میدانی هربار که با كسى حرف ميزنى مي‌تواند آخرين بار باشد؟ پس از لحظاتت لذت ببر…

******************************
.Stop thinking about The memories that don’t let you smile

دست بردار از فکر کردن به خاطراتی که نمی‌گذارد بخندی.

سخن پایانی

متن انگلیسی سخن نویسندگان بزرگ جهان

امیدواریم که از خواندن این مجموعه از انواع متن انگلیسی و جمله‌های نابی که از سخنان نویسندگان بزرگ جهان بر‌گرفته شده است، لذت کافی را برده و روزنه‌های جدیدی برای تفکر زیباتر در ذهنتان باز شود. شما کدام یک از جملات ذکر شده در این مقاله را بیشتر می‌پسندید و تایید می‌کنید؟ آیا جمله یا متن انگلیسی خاصی در ذهن‌تان نقش بسته که مفهوم و پیام زیبایی را در بردارد؟ خوشحال می‌شویم که در بخش نظرات این نوشته با ما و خوانندگان وبلاگ مالتینا به اشتراک بگذارید.

اگر به دنبال منابع و کتاب‌های بیش‌تری برای خواندن مطالب و جملات زیبای انگلیسی و یادگیری و تقویت زبان انگلیسی هستید، به شما پیشنهاد می‌کنیم از وبسایت مالتینا (واسط خریداران ایرانی و فروشگاه آمازون آمریکا) دیدن فرمایید. تمامی کتاب‌ها و محصولات این سایت با تضمین کیفیت و اصالت خدمت شما عزیزان عرضه می‌شوند.

منابع:

yourquote.in

pinterest.com