We found 0 مقاله آماده کرده است.

عیدی مالتینا به هر ایرانی، یک تراول ۵۰ هزار تومانی!

6 Comments

از مالتینا عیدی بگیرید هرچه به چهارشنبه سوری نزدیک می‌شویم، بازار پول نو داغ و داغ‌تر می‌شود و همه به دنبال تهیه اسکناس صفرکیلومتر! هستند. اسکناس‌های تا نخورده‌ای که قرار…

Continue reading