تمام مطالب برچسب : جذابیت فوتبال
تاثیر فناوری VAR در جذابیت فوتبال

تاثیر فناوری VAR در جذابیت فوتبال

فوتبال ورزشی است که می تواند جامعه ای را از بحران های اقتصادی یا فرهنگی نجات دهد. در واقع امروزه ورزش فوتبال نه صرفا به عنوان یک ورزش بلکه به عنوان یک صنعت پر بازده شناخته می شود. سرمایه گذاری و حضور شخصیت های ثروتمند و با نفوذ در این ورزش باعث شده که نتایج آن تاثیر زیادی بر اقتصاد یک جامعه بگذارد. به همین دلیل کارشناسان و مدیران فیفا تصمیم گرفتند برای جلوگیری از تغییر نتایج به دلیل اشتباهات داوری، سیستم VAR را به عنوان یک سیستم مکمل داوری به بازی های حساس اضافه کنند. تصمیمات نادرست داوری هر ساله تعداد زیادی از نتایج فوتبال را تغییر می دهد که با استفاده از این سیستم احتمال بروز آن بسیار […]