مشتاقانه در انتظار دیدار شما هستیم در نمایشگاه بین المللی الکامپ

زمان: ۳۰ تیر تا ۲ مردادماه ۹۶

مکان: تهران، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی، سالن ۸، غرفه ۱۶۱۶

در غرفه مالتینا از نوآوری ها و امکانات جدید سایت بپرسید.