خانواده مهم‌ترين ركن جامعه است و يک خانواده سالم نقش بسيار مهمي را در كاركرد بهتر جامعه ايفا می‌كند. هر چقدر كه اعضای خانواده سالم باشند، به همان اندازه می‌توانند عملكرد بهتری داشته باشند. در اين ميان مادران خانه‌دار نقش مهمی دارند و از همین روی ورزش كردن به خانم‌های خانه‌دار شدیدا توصيه می‌شود. در اینجا بهترین ورزش‌های مناسب خانم‌های خانه‌دار را دنبال می‌کنیم.

ورزش به همراه با تغذيه سالم، باعث ايجاد جامعه سالم خواهد شد. متاسفانه خانم‌های خانه‌دار به قدری درگير كارهای خانه می‌شوند كه سلامت خود را فراموش می‌كنند. برخی از بانوان با استفاده از گن‌های لاغری زنانه، به اندام خود شکل می‌دهند؛ در حالی که ورزش‌های خانگی نیز می‌تواند در کاهش وزن آن‌ها تاثیر چشمگیری داشته باشند.

از آن جايي كه فرزندان از والدين خود الگوبرداری می‌‌كنند، همين رفتار نادرست باعث الگوبرداری نادرست فرزندان خواهد شد و در نهايت جامعه ناسالم رفتاری و جسمی شكل خواهد گرفت.

خانم‌های خانه‌دار می‌توانند به جای استفاه از ماشين برای خريد، پياده‌روی كنند يا با قدم زدن و بالا و پايين رفتن از پله‌ها به جای آسانسور می‌توانند سلامت و آمادگی بدنی خود را ارتقاء دهند. انجام فعاليت‌های فيزيكی و ورزش باعث افزايش سلامت خانم‌های خانه‌دار خواهد شد. قرص‌های لاغری گیاهی نیز به عنوان مکملی جهت کاهش وزن، کمک کننده خواهند بود.

كارشناسان خانواده معتقدند كه خانم‌های خانه‌دار بايد فعاليت‌های فيزيكی و ورزش‌هايی را انتخاب كنند كه علاوه بر آمادگی فيزيكی بدن، روحيه آنان را افزايش دهد.

ورزش های مناسب خانم های خانه دار

زنانی كه بيماری‌های قلبی و عروقی دارند، می‌توانند با مشورت پزشک، فعاليت‌های ورزشی خود را شروع كرده و ادامه دهند. همین طور در صورتی که مشکلات جسمی دیگری وجود داشته باشد، لازم است که حتما پیش از انتخاب نوع تمرینات ورزشی با پزشک معالج مشورت گردد.

ورزش‌های مناسب خانم‌های خانه‌دار

پارالل با صندلی

روی لبه صندلی بنشينيد و دست ها را كنار لگن روی تشک بگذاريد. نشيمنگاه خود را بلند كرده و جلوتر برويد، ولي دست‌های خود را همچنان روی ميز بگذاريد. آرنج‌ها را خم كنيد تا ۹۰ درجه شده و بعد از آن بدن را پايين ببريد. پشت خود را به تكيه‌گاه صندلی نزديك نگاه داريد و بدن خود را سريع‌تر بالا بكشيد تا بازوها سفت و محكم شود. اين حركت را ۱۰ تا ۱۲ بار تكرار كنيد.

كرانچ كنار شكم از ورزش‌های مناسب خانم‌های خانه‌دار

به پشت روی زمين دراز بكشيد و زانوهای خود را خم كنيد. ساق پاي چپ را روي زانوی مخالف بگذاريد و آرنج مخالف را به زانو نزديک كرده و شانه خودتان را از زمين بلند كنيد. شانه راست را به طرف چپ بكشيد و دوباره به حالت اوليه برگرديد و اين حركت را ۱۰ تا ۱۲ بار تكرار كنيد و بعد از كمی استراحت اين حركت را برای شانه بعدی هم تكرار كنيد.

شنای سوئدی زنانه

مثل شنای سوئدی روی زمين قرار بگيريد و زانو‌ها را كنار هم روی زمين قرار دهيد. سر، گردن، پشت و لگن در يک خط مستقيم قرار بگيرند. شكم را سفت نگه داريد و زانو‌ها را خم كرده و شكم خودتان را به زمين نزديک كنيد و بعد از آن بدن خود را به طرف بالا ببريد و اين حركت قدرتی را ۱۰ تا ۱۲ بار تكرار كنيد.

ورزش های مناسب خانم های خانه دار

استپ آپ

پای راست خودتان را روی سكو يا ميله ای قرار دهيد و بدن خود را بالا بكشيد تا پای چپ نيز از زمين جدا شده و بالا برود. با پای چپ بدن خودتان را پايين بياوريد و بعد از آن پای راست را بلند كنيد. ۱۲ بار اين حركت را تكرار كنيد و بعد از آن اين حركت را برای پای راست انجام دهيد. بعد از اين كه عضلات‌تان قوی‌تر شد، می‌توانيد از دمبل هم استفاده كرده و عضلات را نسبت به قبل قوی‌تر كنيد.

اكستنشن لگن ايستاده

به فاصله ۳ سانتی متر پشت صندلی بایستيد. وزن بدن خود را روی پای راست قرار دهيد و پای چپ خود را عقب بكشيد تا نشيمنگاه منقبض شود. با قراردادن دست‌ها پشت صندلی می‌توانيد تعادل خود را حفظ كنيد و اين حركت را ۱۰ تا ۱۲ بار انجام دهيد. اين حركت را برای پای مخالف هم انجام دهيد.

اسكات با صندلي از ورزش‌های مناسب خانم‌های خانه‌دار

جلوی يک صندلی بایستيد و پاها را به اندازه عرض شانه باز كنيد. پاها را به سمت جلو ببريد و سينه به جلو خم كنيد. زانو‌ها را خم كرده و به طرف پايين صندلی برويد. حالا روی صندلی بنشينيد. دوباره به سمت بالا برويد. وزن بدن را به پاشنه پاها منتقل كنيد و زانوها نبايد از نوک پاها جلوتر نبريد. اين حركت قدرتی را ۱۰ تا ۱۲ بار انجام دهيد.

حركت جنگجوی ۳

این يكی از عجيب‌ترين حركات ورزشی است كه شما انجام می‌دهيد. پاها را كنار هم جفت كنيد. يكی از پاها را بالا بياوريد و بدن خود را خم كنيد. پا و بدن خود را موازی هم قرار دهيد و روی پايی كه روی زمين قرار گرفته، تكيه دهيد. دست‌های خودتان را روی پهلوها قرار دهيد. كمر را صاف نگه داريد. به مقدار نفسی كه می‌توانيد در اين حالت قرار بگيريد و به نرمی و به آهستگی به حالت ايستاده برگرديد. همين حركات را برای پای ديگر هم انجام دهيد.

ورزش های مناسب خانم های خانه دار

پل زدن با دست و پاي مخالف

اين حركت قدرتی، تمام ماهيچه‌های شكم شما درگير شده و فعال می‌شود. روي زمين دراز بكشيد و پاي راست را روی زمين قرار داده و زانوی پای چپ را خم كنيد. دست راست و پای چپ را به هم نزديک كرده و آن‌ها را از هم دور كنيد. دست چپ شما بايد روی زمين قرار گرفته باشد. در اين حركت دست و پای مخالف را به هم نزديک كنيد. اين حركت را به اندازه ۱۲ بار تكرار كرده و بعد از آن زانوی پای راست را خم كنيد و همين حركت را برای پای مخالف خودتان انجام دهيد.

دراز و نشست كوتاه

اين حركت شناخته شده قدرتی، باعث تقويت عضلات شكم می شود. به پشت بخوابيد. زانوها را به اندازه ۹۰ درجه خم كنيد. دست‌ها را به پشت سر ببريد. شانه‌های خودتان را به سمت بالا بكشيد و پاهای خودتان را صاف نگه داريد. در همين حين نفس خود را نگه داشته و خودتان را به مدت ۳ تا ۴ دقيقه نگه داريد. نفس خود را خارج كرده و پاها را صاف كنید و به اندازه ۴۵ درجه با زمين نگه داريد. شما بايد به مدت ۳ تا ۵ ثانيه به اين حالت باقی بمانيد. اين حركت قدرتی را در دو ست ۱۰ تا ۱۵ تايی انجام دهيد و عضلات شكم خود را قوی تر كنيد.

ورزش های مناسب خانم های خانه دار

حركت كششی پهلو از ورزش‌های مناسب خانم‌های خانه‌دار

اين حركت زيبا روی عضلات پهلو تاثير دارد و با اين حركت می توانيد چربی‌های شكم را از بين ببريد. به پهلو دراز کشیده و پاهای خود را روی هم قرار دهيد و بكشيد. دستی كه روی زمين قرار گرفته را زير سر خود قرار دهيد و بلافاصله پاها را به سمت بالا بكشيد؛ همزمان با اين كار نفس را به داخل بدهيد. پاها را پايين آورده و نفس را خارج كنيد. پاهای خود را روی زمين نگذاشته و آن ها را به فاصله چند سانتی متر از زمين نگه داريد. اين حركت را ۱۰ تا ۱۲ بار انجام دهيد و بعد از تمام شدن برای پهلوی مخالف هم تکرار کنید. شما بايد برای هر پهلو سه ست ۱۲ تايی را انجام دهيد.

 

شيرجه قو

اين حركت جديد يكی از حركات پيلاتس و يوگاست كه موجب تقويت عضلات كمر شده و باعث می‌شود كه بدن خودتان را درست و صحيح نگه داريد. بر روی شكم و روی زمين دراز بكشيد و دست‌ها را بالای سر و در امتداد بدن قرار دهيد. پاها و دست‌ها از زمين بلند كرده و به فاصله چند سانت از زمين بالاتر نگه داريد. در همين حالت دست‌ها را به پشت بدن بكشيد. كف دست‌ها را به سمت بدن نگه داريد. بايد به مدت چند ثانيه در اين حالت باقی بمانيد. بعد از چند ثانيه دست‌ها را بالای سر برده و كمی استراحت كنيد. با به عقب بردن دست، نفس خود را خارج كرده و اين حركت قدرتی را ۴ تا ۶ بار تكرار كنيد.

پياده‌روی، ساده‌ترين و ارزان‌ترين ورزش برای خانم‌های خانه‌دار

شما می‌توانيد روزانه چند كيلومتر را در خانه پياده‌روی كرده و چربی‌های بدن خود را بسوزانيد.
پیاده‌روی، ورزشی بسيار ارزان بوده و هر خانم خانه داری می تواند با كمترين امكانات آن را انجام دهد. شما می‌توانيد با يک برنامه‌ريزی درست و صحيح، پياده روی کرده و چربی‌های شكم و پهلوهای خود را در كمترين مدت زمان از بين ببريد.

ورزش های مناسب خانم های خانه دار

در حال حاضر مربيان ورزشی، دی وی دی های تصويری را برای انجام ورزش پياده‌روی در منزل آماده و در اختيار ورزش دوستان قرار می‌دهند.

بسياری از خانم‌های خانه‌دار با پيروی از اين چنين برنامه‌هايی توانستند از شر چربی‌های اضافی بدن خود خلاص شوند.

خانم‌های خانه‌دار بايد در يک روند آرام و تدريجی پياده‌روی را انجام دهند و اگر با شدت تمام شروع كنند ممكن است كه در ميانه راه خسته شده و دست از تلاش بردارند. در صورتی كه پياده‌روی، ورزشی ساده است كه در دراز مدت موثر واقع خواهد شد.

اگر شما نیز روش‌های موثری را برای ورزش‌های مناسب خانم‌های خانه‌دار می‌شناسید، آن‌ها را در بخش نظریات با ما و خوانندگان مالتینا در میان بگذارید.