تمام مطالب برچسب : ورزش فوتبال
فناوری تشخیص عبور توپ از خط دروازه چگونه عمل می کند ؟

فناوری تشخیص عبور توپ از خط دروازه چگونه عمل می کند ؟

امروزه فناوری های جدید کمک زیادی به توسعه ورزش و اجرای عدالت در آن می کنند. این فناوری ها به خصوص در زمینه قضاوت تغییرات گسترده ای را ایجاد کرده اند. یکی از فناوری ها پیشرفته و کاربردی امروزی که در بسیاری از ورزش های حرفه ای قابل استفاده می باشد، فناوری تشخیص عبور توپ از خط می باشد. این خط می تواند در ورزش فوتبال خط دروازه بوده یا در ورزش تنیس خط تعیین محدوده زمین باشد. موضوعی که در این فناوری اهمیت فراوانی دارد توانایی تعیین لحظه ای موقعیت توپ می باشد. با توجه به سرعت بالای توپ و عکس العمل های سریع بازیکنان امکان تصویر برداری و تعیین موقعیت دقیق توپ در لحظه وجود داشته باشد. این […]