تمام مطالب برچسب : دید در شب
دوربین دید در شب چیست و از کجا بخریم؟

دوربین دید در شب چیست و از کجا بخریم؟

یکی دیگر از تجهیزاتی که در فضاهای تاریک کاربرد زیادی دارد، دوربین دید در شب است. دوربین دید در شب به دوربین‌هایی گفته می‌شود که باعث می‌شوند انسان در فضاهای تاریک و محیط‌هایی که با چشم غیر مسلح نمی‌تواند چیزی ببیند تا حد خوبی نسبت به محیط پیرامونش دید داشته ‌باشد. عمده استفاده این دوربین‌ها در عملیات‌های نظامی شبانه، تجهیزات امنیتی در مراکز مختلف و برای مشاهده محیط اطراف در سفرهای شبانه خارج از شهر است. یکی از عمده موارد استفاده از دوربین دید در شب، بررسی حیات شبانه جانوران است. اعمالی مثل شکار شبانه جانوران جزو موضوعاتی است که به لطف ایجاد و توسعه دوربین‌های دید در شب به سادگی قابل بررسی و مشاهده است. دوربین‌های دید در شب […]