تمام مطالب برچسب : جشن های اسطوره ای تاریخ ایران
جشن های باستانی و اسطوره ای تاریخ ایران

جشن های باستانی و اسطوره ای تاریخ ایران

تاریخ ایران با داشتن فرهنگی غنی از جشن ها و سنت های معنادار و بسیار عمیق همواره از قرون باستانی سعی در ایجاد پایه گذاری طرز تفکری عمیق و مثبت، در میان جهانیان بالاخص ایرانیان داشته است. یکی از این فرهنگ های زیبا جشن های مختلف در اعصار و زمان های مختلف سال است که، باعث ایجاد همبستگی و همدلی و صمیمیت بیشتر در بین مردم و ایجاد بستری برای بالا بردن حس نوع دوستی و معنوی بوده است. در این سنت، انسان را مظهری از رواج نیکی آفرینش می دانستند. اما این مهرورزی معطوف به خلق انسان نبوده و در بستر کائنات گسترده شده است. ایرانیان برای بزرگداشت این مفهوم زیبا همواره در زمان های خاص، اقدام به برگزاری […]