تمام مطالب برچسب : تست سل فری
نمونه گیری برای [آزمایش DNA دی ان ای] چگونه انجام می شود؟

نمونه گیری برای [آزمایش DNA دی ان ای] چگونه انجام می شود؟

دوست دارید بدانید کدام ویژگی‌تان به پدرِ پدرِ پدر‌بزرگتان رفته؟ یا دلتان می‌خواهد بدانید فرزندان نوه‌هایتان چه ویژگی‌هایی از شما به ارث خواهند برد؟ شاید به نظر کمی تخیلی برسد، اما واقعیت این است که با آزمایش دی ان ای و علم ژنتیک، پاسخ دادن به این سوال‌ها امکان‌پذیر شده است. همه آنچه که “شما” را تشکیل می‌دهد، در مولکول DNA نهفته است. کسی چه می‌داند، با رمزگشایی از دی ان ای، شاید متوجه شوید، جد هشتم‌ پدری‌تان، سیاه‌پوستی ساکن آفریقا و جد دهم مادری‌تان، یک اروپایی چشم آبی بوده‌ است! شاید علم ژنتیک، در نهایت بتواند تمام مرزهای جغرافیایی بین کشورها را بردارد و دهکده جهانی واقعی را تشکیل دهد. دهکده‌ای که در آن همه با هم قوم و […]